Odcinek Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem) drogi S19

Zaawansowanie finansowe

11,07% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 47 362 867,30  zł netto

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 76,06%

zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 11,07%

Zaawansowanie rzeczowe Roboty

Zaawansowanie rzeczowe Roboty Mostowe