Odcinek Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem) drogi S19

Zaawansowanie finansowe

48,52% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 181 788 857,83  zł netto

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 95,3%

zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 48,52%

Zaawansowanie rzeczowe Roboty

Zaawansowanie rzeczowe Roboty Mostowe