Odcinek Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem) drogi S19

Zaawansowanie finansowe

54,31% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Kwota: 232 350 103,17  zł netto

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 95,3%

zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 54,31%

Zaawansowanie rzeczowe Roboty

Zaawansowanie rzeczowe Roboty Mostowe