Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

 

12.03.2021 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

 

526 223 250,63

/ Nazwa kontraktu

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)


Opis kontraktu

Cel i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa drogi krajowej Nr 19 klasy GP na odcinku od ok. km 0+000 (przy granicy działek nr 464/2 i 464/3 obręb Kuźnica) do ok. km5+190 oraz drogi ekspresowej S19 na odcinku od ok. km 5+190 do ok. km 15+791.

 

Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: sokólskim, na terenie gmin: gmina wiejska Kuźnica i gmina miejsko-wiejska Sokółka

Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka S19 Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem) z firmą PORR S.A., odbyło się 12.03.2021 r.

Zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 526 223 250,63 zł (brutto).

Planowana data zakończenia realizacji została przyjęta na 12.09.2024r.