ZRID

03/12/2021

W dniu 03.12.2021 Wykonawca złozył do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).