ZOPI

19/11/2021

W dniu 19.11.2021 r. o godz. 9:00 odbyło się Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych. W trakcie Posiedzenia rozpoczęto procedowanie uzgodnienia Projektu Budowlanego. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Posiedzenie ZOPI odbyło się w formie telekonferencji.