Zawiadomienie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

08/04/2022

Wojewoda Podlaski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)