Szkolenie Personelu

29/08/2023

W dniu 29.08.2023r. odbyło się szkolenie personelu Konsultanta w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektu Wykonawczego. Szkolenie w formie hybrydowej poprowadził Inżynier Kontraktu.