Spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą

24/10/2022

W dniu 24.10.2022 odbyło się spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą na którym omawiano stan Projektu.