Spotkanie z Zamawiającym

27/06/2023

W dniu 27.06.2023r. odbyło się spotkanie w biurze Zamawiającego dotyczące odmiennych warunków wodno-gruntowych.