Rada Techniczna nr 3

21/10/2021

W dniu 21.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, której tematem było omówienie uwag do Dokumentacji Projektowej - „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem). W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.