Rada techniczna nr 1

24/01/2023

W dniu 24.01.2023r. odbyła się pierwsza rada techniczna, na której omawiane były sprawy związane z realizacją kontraktu.