Rada budowy nr 9

08/02/2022

W dniu 08.02.2022 r. Inżynier Kontraktu poprowadził Radę budowy nr 9. W trakcie Narady zostały poruszone  problemy związane z realizacją Projektu oraz statusem procedury ZRID. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada Budowy odbyła się w formie video-konferencji. Z Rady Budowy został sporządzony Protokół i rozesłany do uczestników.