Rada Budowy nr 6

10/11/2021

W dniu 10.11.2021 r. o godz. 9:00 odbyła się Rada Budowy nr 6, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.