Rada Budowy nr 14

15/07/2022

W dniu 15.07.2022 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 14, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.