Rada Budowy nr 11

12/04/2022

Omawiano sprawy kontraktowe tj. STWIORB (Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych) oraz opracowanie Projektów Wykonawczych