Czasowa Organizacja Ruchu

31/05/2024

Wykonawca informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, w dniu 10.06.2024r. o godzinie 10:00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze DK19.

Etap 1: zajęcie ok. 0,5m pasa ruchu po stronie lewej.
Etap 2: zajęcie ok. 0,5m pasa ruchu drogi gminnej wewnętrznej po prawej stronie.
Etap 3: zamknięcie odcinka drogi gminnej wewnętrznej i poprowadzenie ruchu przez skrzyżowanie wykonane w poprzednich etapach.
Etap 4: zajęcie ok. 0,5m pasa ruchu po stronie lewej w km 13+270 - 13+300.
Etap 5: zajęcie ok. 0,5m pasa ruchu po stronie lewej w km 13+914–12+974.
Etap 6: przełożenie ruchu na bypass z  nawierzchni bitumicznej wykonany w  poprzednich etapach od km 12+914 do km 12+974 dodatkowo wyznaczając w  połowie skrzyżowanie z  drogą gminną wewnętrzną.
Etap 7: przełożenie ruchu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznakowanym zgodnie z  SOR wykonanym podczas wcześniejszego etapu.