Tymczasowa organizacja ruchu

14/06/2023

Uwaga! W związku z podaniem błędnej informacji nastąpiła aktualizacja ogłoszenia.


Od dnia 15.06.2023r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK19.


Prace w ramach tego projektu polegają na oznakowaniu istniejącego wyjazdu w ciągu drogi krajowej nr 19 jako wyjazdu z budowy po prawej stronie w km 7+687.