Odcinek próbny

06/10/2023

W dniu 06.10.2023r. wykonano odcinek próbny nawierzchni z betonu cementowego w km 0+000-0+075.